Jarosław Gwizdak

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach, od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2017r. – prezes sądu

Pomysłodawca cyklu konferencji TEDx Katowice pod hasłem „TEDx Lex”

Laureat głównej nagrody pierwszej edycji plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku 2015” fundacji Court Watch Polska

Od czterech lat prowadzący autorskie konwersatorium dla studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ: „Sąd – tu się spotyka teoria i praktyka”

Absolwent krajowych studiów podyplomowych, między innymi z zakresu retoryki i kreowania wizerunku oraz zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, a także studiów wstępnych z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego prowadzonych przez Uniwersytet w Cambridge

Sponsor grup studentów projektowania usług na SWPS w Poznaniu i w Warszawie, efektem działań jednej z grup jest Escape the Court – edukacyjna gra terenowa promująca mediację

Brał udział w tworzeniu rewolucyjnego podręcznika dla młodzieży „apTeczka Prawna czyli lex bez łez”

Współtwórca i inicjator obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 2016 (#DWS16) w niemal 30 sądach powszechnych w Polsce

Autor wystąpień m.in. na konferencjach w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych w Polsce (SO Gdańsk, SO Poznań, SR Szczecin), Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; Galerii „Zachęta” (Daję Efekt 2015) oraz podczas WUD Silesia 2015; prowadzący symulację rozprawy sądowej w pełnym publiczności namiocie na SLOT Art Festiwalu 2016 a także warsztat o wpływie technologii na wymiar sprawiedliwości w ECS w Gdańsku w języku angielskim w kwietniu 2017r.

Znajomość angielskiego (CAE), niemieckiego i czeskiego – komunikatywnie; śląska godka – poradzi godać

Basista i wokalista najgorszego zespołu świata – „The Judges” (power trio, w którym muzykują prawdziwi sędziowie)

Marzenie: napisać książkę o wymiarze sprawiedliwości w Polsce w klimacie „13 pięter” Filipa Springera

Moje prelekcje

2018

Media społecznościowe w służbie wymiaru. Jak popełniać wszystkie błędy i wyciągać wnioski

Jarosław Gwizdak

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach, od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2017r. – prezes sądu

Pomysłodawca cyklu konferencji TEDx Katowice pod hasłem „TEDx Lex”

Laureat głównej nagrody pierwszej edycji plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku 2015” fundacji Court Watch Polska

Od czterech lat prowadzący autorskie konwersatorium dla studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ: „Sąd – tu się spotyka teoria i praktyka”

Absolwent krajowych studiów podyplomowych, między innymi z zakresu retoryki i kreowania wizerunku oraz zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, a także studiów wstępnych z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego prowadzonych przez Uniwersytet w Cambridge

Sponsor grup studentów projektowania usług na SWPS w Poznaniu i w Warszawie, efektem działań jednej z grup jest Escape the Court – edukacyjna gra terenowa promująca mediację

Brał udział w tworzeniu rewolucyjnego podręcznika dla młodzieży „apTeczka Prawna czyli lex bez łez”

Współtwórca i inicjator obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 2016 (#DWS16) w niemal 30 sądach powszechnych w Polsce

Autor wystąpień m.in. na konferencjach w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych w Polsce (SO Gdańsk, SO Poznań, SR Szczecin), Krajowej Radzie Sądownictwa, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; Galerii „Zachęta” (Daję Efekt 2015) oraz podczas WUD Silesia 2015; prowadzący symulację rozprawy sądowej w pełnym publiczności namiocie na SLOT Art Festiwalu 2016 a także warsztat o wpływie technologii na wymiar sprawiedliwości w ECS w Gdańsku w języku angielskim w kwietniu 2017r.

Znajomość angielskiego (CAE), niemieckiego i czeskiego – komunikatywnie; śląska godka – poradzi godać

Basista i wokalista najgorszego zespołu świata – „The Judges” (power trio, w którym muzykują prawdziwi sędziowie)

Marzenie: napisać książkę o wymiarze sprawiedliwości w Polsce w klimacie „13 pięter” Filipa Springera