Marek Laskowski

Od prawie dwudziestu lat w branży IT. Zarządza obecnie wielooddziałową infrastrukturą IT w biurach DZP w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Wdraża strategię transformacji cyfrowej Legal IT, projektuje i realizuje procesy transformacji cyfrowej DZP oraz buduje infrastrukturę bezpieczeństwa opartą m.in. na systemach klasy anty APT, offensive security organizowanych w kooperacji z podmiotami z wielu krajów.  Transformacja już zrealizowana dotyczyła m.in. zmiany środowiska data center w kierunku zapewnienia wysokiej dostępności, clastra geograficznego oraz budowy rozwiązań AI.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu strategii chmurowych transformacji cyfrowych m.in. migracji i adaptacji usług MS Azure Cloud. W DZP wdrożył  m.in. usługi MS Azure takie jak AIP, ATA, DNS Azure Services, Intune Azure MDM oraz wiele innych. 

Jest odpowiedzialny za wykonanie projektów w obszarze systemów AI/machine learningu, cognitive platform (Docular, LEX Teligent, Prompter) jako wsparcia realizacji podstwowych procesów prawnych. 

Współpracuje m.in. z globalnymi dostawcami technologii m.in. US Fidelis Cyber Security, Izrael Cynet. Prowadzi liczne szkolenia – krajowe i zagraniczne – z zakresu Legal IT oraz cybersecurity dla branży prawnej. Współpracuje m.in. z agendą ds. technologii cyfrowych przy UE skupiając się na zagadnieniach legalTech, a także z Polską Izbą Informatyki telekomunikacji.

W latach 2011-2015 w PWPW S.A, jako dyrektor Biura Informatyki, inicjował i prowadził projekty transformacji cyfrowej dotyczące branży produkcji specjalnej, produktów wysokozabezpieczonych, m.in. produkcji  dokumentów, karty płatniczych, banknotów wielu krajów.

Od 2016 do 2017, Będąc dyrektorem Biura Informatyki w IPN wdrażał transformację cyfrową głównie w obszarach systemów zarządzania rozległymi wolumenami dokumentów elektronicznych o charakterze archiwalnym,, systemów wspierających procesy specjalistyczne, głównie w środowisku niejawnym, a także rozbudowanej klastrowej infrastruktury data center o charakterze wysokiej dostępności.

W 2019 roku otrzymał tytuł Diament CIO Roku 2019 w kategorii Legal2Digital za implementację i promocję rozwiązń LegalTech w Polsce oraz transformację cyfrową w branży prawnej.
W 2018 roku zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Lider IT 2018 Computer World. Współpracuje również z Akademią Leona Koźmińskiego prowadząc zajęcia w ramach studiów MBA oraz międzynarodowych programów innovation management.

Moje prelekcje

6.03.2020

Cyfrowa transformacja polskiej kancelarii prawnej – aspekty techniczne i rynkowe.

Marek Laskowski

Od prawie dwudziestu lat w branży IT. Zarządza obecnie wielooddziałową infrastrukturą IT w biurach DZP w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Wdraża strategię transformacji cyfrowej Legal IT, projektuje i realizuje procesy transformacji cyfrowej DZP oraz buduje infrastrukturę bezpieczeństwa opartą m.in. na systemach klasy anty APT, offensive security organizowanych w kooperacji z podmiotami z wielu krajów.  Transformacja już zrealizowana dotyczyła m.in. zmiany środowiska data center w kierunku zapewnienia wysokiej dostępności, clastra geograficznego oraz budowy rozwiązań AI.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu strategii chmurowych transformacji cyfrowych m.in. migracji i adaptacji usług MS Azure Cloud. W DZP wdrożył  m.in. usługi MS Azure takie jak AIP, ATA, DNS Azure Services, Intune Azure MDM oraz wiele innych. 

Jest odpowiedzialny za wykonanie projektów w obszarze systemów AI/machine learningu, cognitive platform (Docular, LEX Teligent, Prompter) jako wsparcia realizacji podstwowych procesów prawnych. 

Współpracuje m.in. z globalnymi dostawcami technologii m.in. US Fidelis Cyber Security, Izrael Cynet. Prowadzi liczne szkolenia – krajowe i zagraniczne – z zakresu Legal IT oraz cybersecurity dla branży prawnej. Współpracuje m.in. z agendą ds. technologii cyfrowych przy UE skupiając się na zagadnieniach legalTech, a także z Polską Izbą Informatyki telekomunikacji.

W latach 2011-2015 w PWPW S.A, jako dyrektor Biura Informatyki, inicjował i prowadził projekty transformacji cyfrowej dotyczące branży produkcji specjalnej, produktów wysokozabezpieczonych, m.in. produkcji  dokumentów, karty płatniczych, banknotów wielu krajów.

Od 2016 do 2017, Będąc dyrektorem Biura Informatyki w IPN wdrażał transformację cyfrową głównie w obszarach systemów zarządzania rozległymi wolumenami dokumentów elektronicznych o charakterze archiwalnym,, systemów wspierających procesy specjalistyczne, głównie w środowisku niejawnym, a także rozbudowanej klastrowej infrastruktury data center o charakterze wysokiej dostępności.

W 2019 roku otrzymał tytuł Diament CIO Roku 2019 w kategorii Legal2Digital za implementację i promocję rozwiązń LegalTech w Polsce oraz transformację cyfrową w branży prawnej.
W 2018 roku zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie Lider IT 2018 Computer World. Współpracuje również z Akademią Leona Koźmińskiego prowadząc zajęcia w ramach studiów MBA oraz międzynarodowych programów innovation management.