Mikołaj Otmianowski

Jako Radca Prawny i przedsiębiorca łączy doświadczenie i zainteresowanie na styku trzech dziedzin prawo/IT/zarządzanie procesowe organizacją. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego. Od 2012 roku działa w nurcie LegalTech. Obecnie jest zaangażowany w projekt DAPR w ramach którego świadczym wyjątkowe usługi w zakresie analizy ryzyka RODO. Współtworzy prawdopodobnie najlepszą aplikację do analizy ryzyka dla średnich i dużych organizacji.

Moje prelekcje

06.03.2020

Więcej informacji wkrótce

Mikołaj Otmianowski

Jako Radca Prawny i przedsiębiorca łączy doświadczenie i zainteresowanie na styku trzech dziedzin prawo/IT/zarządzanie procesowe organizacją. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego. Od 2012 roku działa w nurcie LegalTech. Obecnie jest zaangażowany w projekt DAPR w ramach którego świadczym wyjątkowe usługi w zakresie analizy ryzyka RODO. Współtworzy prawdopodobnie najlepszą aplikację do analizy ryzyka dla średnich i dużych organizacji.