Ewa Rutkowska

Adwokat Ewa Rutkowska jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnych sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Od lat rekomendowana przez polskie oraz międzynarodowe  rankingi jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce oraz odpowiedzialności za produkt. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Moje prelekcje

2018

Dwugłowa hydra - czyli o kobiecym partnerstwie w prawniczym biznesie

Ewa Rutkowska

Adwokat Ewa Rutkowska jest ekspertem w dziedzinie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności za produkt, w tym w głośnych sprawach związanych ze światowym wycofaniem produktów z rynku. Reprezentuje także klientów w innych sprawach w postępowaniach przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi.

Od lat rekomendowana przez polskie oraz międzynarodowe  rankingi jako wiodący prawnik w dziedzinie prawa farmaceutycznego w Polsce oraz odpowiedzialności za produkt. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan.